Blog

Powrót
Następny

O projekcie rozporządzenia ePrivacy

Zapraszam do lektury artykułu na temat rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE tzw. rozporządzenia ePrivacy.

 

Rozporządzenie ePrivacy zastąpi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 2002/58/WE, która w Polsce implementowana została w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prace nad rozporządzeniem ePrivacy związane są z rozpoczęciem obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, ang. General Data Protection Regulation GDPR. Rozporządzenie ePrivacy stanowić będzie lex specialis wobec RODO w zakresie w jakim dane pochodzące z łączności elektronicznej mogą być uznane za dane osobowe.

 

Na niektóre zapisy które pojawiły się w projekcie ePrivacy z pewnością warto zwrócić szczególną uwagę. Rozporządzenie ePrivacy przewiduje m. in.:

  • Konieczność stosowania przepisów rozporządzenia zarówno wobec osób fizycznych jak i osób prawnych
  • Objęcie zakresem rozporządzenia wszystkich dostawców usług łączności elektronicznej
  • Modyfikacja przepisów dotyczących plików cookies
  • Podtrzymanie ochrony przed SPAM-em
  • Wprowadzenie dotkliwszych kar za naruszenia
  • Wprowadzenie szerszych uprawnień dla organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych powołanego na podstawie przepisów RODO.

 

Artykuł omawiający te najistotniejsze kwestie jakie znalazły się w rozporządzeniu ePrivacy opublikowany został w naszym portalu www.odoserwis.pl

 

 

Podziel się: