Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI KANCELARII PRAWNEJ RADCY PRAWNEGO JULII KAMIŃSKIEJ-KASJANIUK

 

 

Postanowienie ogólne

Mając na uwadze poszanowanie prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis w domenie http://www.kaminska.net.pl/ oraz realizując wymogi określone w art. 173 ust. 1 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Kancelaria Prawna Radca Prawny Julia Kamińska-Kasjaniuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelniczej 9, 04-212 Warszawa, zwana dalej Operatorem, przedstawia dokument o nazwie ,,Polityka prywatności Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Julii Kamińskiej-Kasjaniuk’’ opisujący zasady przechowywania informacji w urządzeniach końcowych Użytkowników (tzw. "cookies") i uzyskiwania do nich dostępu.

 

 

Definicje

 1. Pliki cookies-  stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania
  z funkcjonalności Serwisu.
 2. Użytkownik - abonent lub użytkownik końcowy, o którym mowa w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.
 3. Operator – Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Juli Kamińskiej-Kasjaniuk z siedzibą w Warszawie na ul. Gorzelniczej 9, 04-212 Warszawa
 4. Ustawa- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

 

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Pliki cookies stosowane w ramach usługi Google Analytics pozwalają Spółce na pozyskanie informacji na temat komputerów Użytkowników korzystających
  z Serwisu. Dane Użytkowników są przesyłane automatycznie w ramach ustawień ich przeglądarki internetowej. Przesyłane dane obejmują takie informacje jak: typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, data i godzina wizyty w Serwisie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny nr IP, strona z której nastąpiło wejście do Serwisu. Operator przetwarza wskazane informacje wyłącznie w celach statystycznych oraz analizy zachowań Użytkowników korzystających z Serwisu. W ramach wykorzystywania przedmiotowych plików cookies Operator nie jest wstanie zidentyfikować tożsamości osób fizycznych odwiedzających Serwis.
 2. Przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie będzie skutkować zmianą konfiguracji w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, jak i również nie będzie powodować zmian w zainstalowanym przez Użytkownika na tym urządzeniu oprogramowaniu.
 3. Serwis wykorzystuje zarówno sesyjne pliki cookies (pliki, które istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki.) jak i także stałe pliki cookies ( pliki, które istnieją także po zakończeniu sesji przeglądarki).

 

Transfer IP

W związku z wykorzystywaniem w Serwisie plików cookies oferowanych przez firmę Google Inc., dalej zwaną ,,Google’’ informacje o korzystaniu z Serwisu mogą być przesyłane na serwery Google usytuowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niemniej Operator w ramach wykorzystania funkcjonalności Google Analytics skorzystał z opcji anonimizacji nr IP Użytkowników, wobec czego tylko w szczególnych przypadkach anonimizacja pełnego nr IP Użytkownika będzie następować po jego transferze do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google będzie wykorzystywał ww. informacje wyłącznie w celu oceny częstotliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z działalnością Serwisu. Przekazany przez przeglądarkę Użytkownika adres IP w ramach działania Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Wyłączenie zapisu cookies, usuwanie plików cookies.

 1. Informujemy, że Użytkownicy mogą wyłączyć zapis cookies na swoich przeglądarkach poprzez dokonanie w nich odpowiednich ustawień, niemniej w takiej sytuacji istniej zagrożenie ograniczenia możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Sposoby wyłączenie zapisu cookies:
  • Przeglądarka Mozilla Firefox - W menu narzędzia należy wybrać zakładkę ,,opcje’’ a następnie panel ,,prywatność’’ i rozwinąć element ,,będzie używał ustawień historii Użytkownika’’, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security.
  • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer - W menu ,,narzędzia’’ należy wybrać zakładkę ,,opcje internetowe’’, następnie zaznaczyć kartę ,,prywatność’’ i w obszarze ,,ustawienia’’ przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies zamieszczono pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies.
  • Przeglądarka Google Chrome - W menu głównym należy kliknąć na ikonę ,,Chrome’’, wybrać zakładkę ,,ustawienia’’, a następnie zakładkę ,,pokaż ustawienia zaawansowane’’. W kolejnym kroku Użytkownik powinien zaznaczyć w sekcji ,,prywatność’’ kartę ,,ustawienia treści’’ oraz element ,,zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie’’, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416.
  • Przeglądarka Opera - W lewym górnym rogu menu należy zaznaczyć pole ,,ustawienia’’, a następnie ,,historia przeglądania’’, gdzie będzie figurował przycisk ,,zarządzaj ciasteczkami’’, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/.
  • Przeglądarka Apple Safari - W menu należy wybrać pole ,,Preferencje’’, a następnie zakładkę ,,Prywatność’’, w której zamieszczone będą liczne opcje dotyczące plików cookies, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem http://www.apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/.
  • Urządzenia mobilne - Sposób zarządzania plikami cookies w urządzeniach mobilnych zależy od modelu wykorzystywanego urządzenia mobilnego, wobec czego sugerowane jest zapoznawanie się przez Użytkowników z politykami prywatności zamieszczonymi na stronach internetowych producenta posiadanego urządzenia mobilnego.
 3. Istnieje również możliwość wyłączenia zarówno zapisów danych generowanych przez pliki cookies jak i również przetwarzania tych danych przez Google. Mianowicie, powyższe jest możliwe poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. Użytkownik poprzez modyfikację ustawień przeglądarki ma możliwość wymuszenia informowania go o każdej próbie zapisania pliku cookie przez Serwis, a także ma możliwość usunięcia dotychczas zapisanych plików cookies.

 

Zgoda na przechowywanie informacji i uzyskiwanie do nich dostępu.

W sytuacji, gdy Użytkownik po zapoznaniu się z treścią punktu III, IV i V polityki prywatności Kancelarii Prawnej  Radcy Prawnego Julii Kamińskiej-Kasjaniuk, nie zmodyfikuje w przeglądarce ustawień odnoszących się do plików cookies, poczytuje się, że aktualne ustawienia przeglądarki odnoszące się do plików cookies stanowią odpowiednio brak zgody lub zgodę Użytkownika (w zależności od ustawień), w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 2 Ustawy, na przechowywanie przez Operatora informacji w urządzeniach końcowych Użytkownika i uzyskiwanie do nich dostępu.

 

Odnośniki

Serwis zawiera odnośniki do stron www, których Kancelaria Adwokacka Adwokat Julia Kamińska-Kasjaniuk nie jest Operatorem i nie posiada kompetencji do ingerowania w zasady zachowania prywatności stosowane u innych Operatorów. W przypadku korzystania z odnośników, sugerujemy Użytkownikom zapoznanie się z politykami prywatności ustanowionymi u ww. Operatorów.

 

Przepisy końcowe

Modyfikacja informacji zawartych w niniejszym dokumencie może nastąpić w wypadku zmiany obowiązującej u Operatora polityki prywatności. W takim wypadku Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o nowych informacjach, przy pierwszym korzystaniu z Serwisu licząc od momentu wprowadzenia nowych informacji, w celu umożliwienia mu swobodnego wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 Ustawy.