Blog

O projekcie rozporządzenia ePrivacy

Zapraszam do lektury artykułu na temat rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE tzw. rozporządzenia ePrivacy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle GDPR

Jakie warunki powinna spełniać zgoda na przetwarzanie danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, RODO)? Jakie nowe wymagania wprowadziło GDPR wobec oświadczeń zgody?

Mec. Julia Kamińska-Kasjaniuk członkiem stowarzyszenia International Association of Privacy Professionals IAPP

Sporo się dzieje w ochronie danych osobowych - wydane zostały wytyczne dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia

Grupa Robocza art. 29 wydała pierwsze wytyczne dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). The Article 29 Data Protection Working Party has adopted guidelines implementing General Data Protection Regulation (GDPR).

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia