Ugody i spory sądowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jednocześnie jeżeli widzimy szanse na ugodowe rozstrzygnięcie sporu staramy się osiągnąć jak najlepsze rozwiązanie dla naszych Klientów. Dbamy o wysoką skuteczność prowadzonych przez nas działań. Istotną wagę przywiązujemy do należytego przygotowania sprawy i rzetelnego zebrania dowodów jeszcze przed jej rozpoczęciem, co znacząco zwiększa szanse wygrania sporu.

 

Do zakresu naszych działań należą np.:

  • opiniowanie i doradztwo prawne w zakresie projektów zawieranych ugód przedsądowych z pracownikami, kontrahentam, klientami
  • mediacje i ADR
  • przygotowanie strategii prowadzenia procesu
  • reprezentacja przed sądami i organami we wszystkich rodzajach postępowań sądowych oraz administracyjnych, niezależnie od instancji
  • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

Nasze aututy

Przygotowanie

przygotowanie i prowadzenie procesu to nasza rola, dlatego to my sporządzamy i gromadzimy wszelkie dokumenty, opracowujemy strategię procesu oraz wspieramy Klientów w razie konieczności wystąpienia przed sądem

Uczciwość

nasi Klienci cenią nas za uczciwość mamy, bowiem odwagę informować ich, gdy nie widzimy możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy

Skuteczność

dbamy o wysoką skuteczność  prowadzonych przez nas działań, dlatego często część wynagrodzenia pobieramy po wygraniu sporu