Telemedycyna i EDM

Telemedycyna i EDM

 

Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań telemedycznych do leczenia czy rehabilitacji jest już skutecznie stosowane w Polsce i zauważamy tendencję rozwojową w tym zakresie. Jednocześnie zagadnienie to jest nie tylko wyzwaniem w obszarze technicznym i medycznym, ale także prawnym.

 

Niewątpliwie ważna jest również praktyczna wiedza pozwalająca na skuteczne i optymalne doradztwo. Prawnicy Kancelarii mogą pochwalić się doświadczeniem w pracy od strony prawnej przy jednym z pierwszych w Polsce projektów telemedycznych TeleinterMed (na rzecz Instytutu Kardiologii).

 

Z kolei Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) niedługo stanie się rzeczywistością każdego podmiotu leczniczego. Pomimo przedłużenia terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej na 1 stycznia 2018 r. nie ma wątpliwości, iż wszystkie podmioty musza podjąć działania dostosowawcze. W praktyce przeprowadzenie skutecznego wdrożenia EDM wymaga posiadania i połączenia wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych, a także bieżąca orientacja w dostępnych na rynku rozwiązaniach technicznych. Z uwagi powyższe podmioty lecznicze często korzystają z konsultacji i pomocy w wyborze i negocjacjach z dostawcami wybranych rozwiązań.

 

Nasze usługi:

  • kompleksowe doradztwo prawne przy wdrażaniu rozwiązań telemedycznych
  • audyt prawny bezpieczeństwa danych medycznych
  • audyt zgodności z prawem systemów informatycznych wykorzystywanych do świadczenia usług medycznych
  • umowy o wdrożenie systemów informatycznych (umowy wdrożeniowe, serwisowe, także w zakresie pzp)
  • umowy o zakup sprzętu medycznego dedykowanego do świadczenia e-medycyny
  • ocena prawna w zakresie stosowania hurtowni danych
  • badanie zgodności w zakresie wykonywania świadczeń i dostępu do danych przez personel medyczny i niemedyczny
  • audyt zgodności wdrożenia EDM z przepisami prawa
  • przygotowanie umów wdrożenia systemów informatycznych, licencyjnych, serwisowych
Jak pracujemy

Nowocześnie

korzystamy z oprogramowania, które umożliwia naszym Klientom stały dostęp do prowadzonych sprawy, a także ich przechowywanie dla Klienta

Zespołowo

co gwarantuje, że nasi Klienci mają stały dostęp do fachowego wsparcia

Praktycznie

przekładamy naszą specjalistyczną wiedzę na praktyczne rozwiązania

Serdecznie zapraszamy
do kontaktu z naszą Kancelarią

+48 22 243 34 13